Translate-to-Czech

Ing. Petr Bajer - anglicko-české
odborné i obecné překlady


English

Odborný překlad

Na ukázku Vám nabízím moje překlady odborných encyklopedických hesel z Wikipedie. Články pochází z anglické verze encyklopedie, z doby, kdy žádné odpovídající heslo v češtině neexistovalo - to jsem založil až já svým překladem.

 

Zde nabízím ukázku mé práce z časopisu Bajt, kde jsem působil od roku 1993. Můžete si prohlédnout tři články z čísla 03/1995. Od té doby uplynulo již devatenáct let, takže mé dnešní překladatelské schopnosti jsou ještě o kus dál.

Komiksový překlad

Překlad komiksů je jeden z nejtěžších. Jde o literární překlad, ztížený několika faktory. Je třeba se držet toho, co je vidět na obrázcích, což dost omezuje například při převodu různých slovních hříček. Dále je potřeba, aby se přeložený text vešel do bublin nejen jako celek, ale i po řádcích. Proto je někdy nutné se dost odchýlit od přesné podoby zdrojového textu.