Translate-to-Czech

Ing. Petr Bajer – anglicko-české
odborné i obecné překlady


English

Zde najdete odpovědi na několik nejčastějších dotazů a problémů. Máte-li otázku, která zde není uvedena, neváhejte a kontaktujte mě.

 

Počítá se cena z délky zdrojového nebo přeloženého textu?

Pokud to jde, počítám cenu z délky zdrojového textu. Výhodou pro zákazníka je, že může znát přesnou cenu za překlad předem.

Někdy ovšem nejde délku zdrojového textu jednoduše spočítat – například když je text k přeložení vytištěn na papíře, je ve formě obrázků nebo obrázkového PDF souboru (naskenovaný dokument) nebo třeba ve formě zvukového záznamu. V takovém případě se pak cena počítá z výsledného, přeloženého textu.

Proč se do normostránky započítávají i mezery?

Občas se stane, že se zákazníkovi nelíbí, že má "platit za mezery". V takovém případě je možné domluvit se na jiném systému počítání. Používá se například cena za slovo, nebo normostrana jako 1500 znaků bez mezer. Výsledná cena za překlad ale vychází prakticky stejná, takže jde jen o pocit.

Počítání znaků včetně mezer je běžné a používá se z historických důvodů. Vychází z původní definice normostránky, která vznikla v době psacích strojů. Definice udává, že jde o 30 řádků po 60 znacích, kde znak je písmeno, číslice, mezera, interpunkce (např. otazník, uvozovky) nebo další grafické symboly (např. paragraf, procenta). Přeložený text šlo takto na psacím stroji jednoduše zformátovat a pohodlně tak spočítat jeho délku.

Normostránka se počítá stále stejně i v éře počítačů, jen místo 30 řádků po 60 znacích se používá výsledných 1800 znaků, včetně mezer. Dovětek "včetně mezer" se používá jako férové upozornění předem, aby zákazník nebyl nepříjemně překvapen.

Uvědomte si také, že napsat na klávesnici mezeru zabere stejný čas jako napsat písmenko nebo jiný znak. Navíc dnes už, alespoň u mě, odpadá zaokrouhlování na celé stránky, protože u mezer už nezáleží na jejich velikosti. I mezera přes půl řádku nebo přes půl stránky je stále jen jedna mezera.

Mohu od vás získat zkušební překlad?

Samozřejmě, pokud jste nový zákazník, máte větší zakázku a nejste si jisti, zda ji svěřit překladateli, se kterým zatím nemáte žádnou zkušenost, není problém se domluvit.

Buď můžete nejprve zkusit zadat k přeložení nějaký kratší text, nebo pokud žádný takový nemáte, lze se domluvit například na odevzdání prvních několika stránek z delšího překladu k posouzení, a teprve pak v překladu pokračovat.

První normostranu vzorového překladu Vám navíc nabízím bezplatně. Bude-li Vám tedy stačit jako vzor jedna normostránka, získáte zkušební překlad zcela zdarma.

Můžete se také podívat na vzorové překlady, které nabízím na svých stránkách.

Děláte i korektury?

Ano, máte-li zájem o revizi překladu provedeného jiným překladatelem, tedy kontrolu a opravu přeloženého textu s přihlédnutím k originálu, kontaktujte mě. Cena za tuto službu silně závisí na kvalitě opravovaného překladu. S jeho klesající kvalitou cena za opravu roste, a od určité kvality směrem dolů už se nevyplatí korekturu dělat, protože by stála stejně jako nový překlad.

Nabídnout Vám mohu i korektury textů, tedy opravu gramatických chyb, slovosledu, překlepů, diakritiky a vylepšení stylu bez přihlédnutí k originálnímu textu. Nabízím samozřejmě i korektury nepřekladových textů.

Zachováváte při překladech mlčenlivost?

Samozřejmě! Žádnou z důvěrných informací, které se dozvím z překládaného textu, nikdy nikomu nesděluji. Výjimkou jsou jen zákonné důvody, např. vyhovění nařízení soudu. V případě Vašeho zájmu je možné posílit ochranu podpisem dohody o mlčenlivosti.

Dodržujete stanovené termíny?

Dodržení dohodnutého termínu odevzdání překladu je pro mě věcí cti. Během posledních několika let se mi nestalo, že bych dohodnutý termín nedodržel. Jsem ovšem jen člověk, takže někdy se to stát může, například když mě uprostřed práce sklátí chřipka. V takovém případě se vždy snažím informovat zákazníka předem a domluvit se tak, aby byl zákazník spokojen – nabízím například slevu z ceny zakázky.

Používáte při překladu CAT nástroje?

Ano, pokud to má pro daný dokument smysl nebo pokud si jejich použití zákazník vyžádá, například v případě, že má vlastní překladovou paměť nebo terminologickou databázi, které chce využít. Mám licence a pravidelně pracuji například s programy Trados Studio, MemoQ, Wordfast Professional, Infralution Globalizer, OmegaT a dalšími. Protože jsem za svou praxi v oboru informačních technologií pracoval s velkým množstvím různých softwarových programů a sám jsem také autorem několika desítek programů, není pro mě žádný problém ve velmi krátkém čase začít používat libovolný další program, o který má zákazník zájem.

Pozor, CAT nástroje nejsou strojový překlad! Strojový překlad nepoužívám.

Proč mi nepřišla žádná reakce na můj e-mail?

E-mailové zprávy kontroluji několikrát denně a na všechny e-maily odpovídám nejpozději do druhého dne. Pokud nedostanete do druhého dne žádnou odpověď, nejčastější příčinou bývá příliš silný filtr nevyžádaných zpráv nebo plná poštovní schránka na Vaší straně.

Pokud máte filtr nevyžádaných zpráv a nastavíte si ho na maximální úroveň, filtr pak často označuje jako spam i některé řádné e-maily. Podívejte se proto do složky s nevyžádanými zprávami, zda tam můj e-mail nenajdete. Můžete si také přidat mou adresu do seznamu povolených odesílatelů.

Velikost poštovní schránky také nebývá neomezená a pokud Vám přijde od několika lidí více zpráv s velkými přílohami, schránka je plná. Do té doby, než ji uvolníte, se žádné další e-maily do Vaší schránky nedostanou. Když schránku uvolníte, začnou Vám nové zprávy zase chodit, ale na rozdíl třeba od SMS zpráv Vám už jednou nedoručené e-mailové zprávy znovu nepřijdou.

Žádná zpráva od zákazníka nezůstává bez odezvy, proto pokud ode mě nedostanete odpověď do druhého dne, zavolejte nebo mi napište SMS zprávu a já se Vám ozvu.