Translate-to-Czech

Ing. Petr Bajer - anglicko-české
odborné i obecné překlady


English

Cesta k překladům

Překládat jsem začal už před více než třiceti lety jako malý kluk na základní škole.

Dostal se mi totiž do rukou balík zahraničních komiksů. Kromě Čtyřlístku u nás v té době žádné komiksy nevycházely, takže jsme z nich byli naprosto nadšení. Prohlíželi jsme si obrázky, ale po nějaké době nám začalo vadit, že texty nejsou česky. Moc jsem chtěl mít komiksy v češtině, a proto jsem je začal s vydatnou pomocí slovníků a jazykově vybavených příbuzných překládat. Obkresloval jsem tvary bublin na bílý papír a psal do nich přeložený český text. Když se bublina povedla, vystřihl jsem ji a nalepil přes původní bublinu do originálního komiksu.

Živit se překlady jsem začal na vysoké škole, nejprve zakázkami od spolužáků a vyučujících a později spoluprací s různými agenturami. V roce 1993 jsem začal překládat pro odborný počítačový časopis Bajt, který byl českou verzí amerického magazínu Byte.

Po ukončení vysoké školy jsem zůstal na volné noze a překladům se věnuji dodnes. Kromě překladů jsem pracoval také například jako lektor angličtiny, lektor počítačových kurzů v angličtině i češtině, poskytoval jsem uživatelskou podporu v angličtině pro různé softwarové tituly a pracoval jako programátor. Věnoval jsem se tvorbě ovladačů hardwaru, účetních a databázových systémů, vývoji mobilních aplikací, lokalizaci softwaru, tvorbě webových stránek, grafických návrhů a podobně.

Vzdělání

Po základní škole jsem nastoupil na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou, obor Elektronická a sdělovací zařízení. Školu jsem úspěšně zakončil maturitou z češtiny, matematiky a odborných předmětů.

Po střední škole jsem pokračoval ve studiu elektrotechniky na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) v Praze, na fakultě elektrotechnické, obor radioelektronika. Tento obor zahrnuje vysílací techniku včetně rozhlasového a televizního vysílání, zpracování audio a video signálů, mobilní telekomunikace a podobně. Ve skladbě předmětů jsme měli poměrně vysokou volnost, takže jsem se zaměřil i na výpočetní techniku a programování. Tématem mé diplomové práce byl vývoj softwaru pro výpočet mikrovlnných prvků. Studium jsem úspěšně zakončil státní závěrečnou zkouškou a získal jsem titul inženýr.

Angličtina

Anglický jazyk jsem se naučil ze zájmu, nadšení i nutnosti prakticky sám, z prastarých učebnic profesora Malíře, Osičky a dalších. V době, kdy jsem začínal, se ještě angličtina v mém okolí nikde nevyučovala. Můj první kurz angličtiny s učitelem byl až na střední škole, a poté na vysoké škole, kde jsme měli povinnost složit jazykové zkoušky ze dvou cizích jazyků, jednu na nižší a druhou na vyšší úrovni. Složení zkoušky z angličtiny na vyšší úrovni pro mě bylo díky dříve nabytým znalostem bez problémů.

Angličtinu a americké reálie jsem si vylepšil během studia letního semestru na Suffolk University v Bostonu v USA, v oboru English and American Studies. Příležitost pilovat angličtinu jsem měl nejen ve škole, ale i ve volném čase a o víkendech, a to díky ubytování v rodině učitelky angličtiny z této univerzity.

Další příležitost výborně poznat každodenní americký život jsem měl během mého druhého pobytu v USA, tentokrát jako au-pair boy v americké rodině, kde jsem se staral o dva chlapce. Měl jsem štěstí na opravdu skvělou rodinu a spoustu úžasných zážitků. Pobyt jsem zakončil dlouhou samostatnou cestou po Spojených státech.

Angličtinu jsem měl možnost procvičovat také během mnoha různých cest s batohem po světě, například během pracovního pobytu na farmě v Irsku.

Měl jsem možnost poznat i život v Anglii, a to během dvou studijních pobytů na jazykových školách ve Velké Británii s ubytováním v rodinách.

Získal jsem certifikát Cambridge English Language Assessment o jazykové úrovni CEFR C2, což je nejvyšší možná úroveň hodnocení znalosti jazyka. Tato úroveň se podle definice blíží vzdělanému rodilému mluvčímu.

Pro zajímavost mohu uvést také svoje umístění v dlouhodobém žebříčku anglických jazykových her Smart As na PlayStation Network, kde jsem na osmém místě na světě z celkového počtu několika desítek tisíc lidí, včetně rodilých mluvčích.