Translate-to-Czech

Ing. Petr Bajer - anglicko-české
odborné i obecné překlady


English

Pro získání přesné ceny za překlad mě prosím kontaktujte a pošlete mi nejlépe celý text, který chcete přeložit. Pokud nechcete posílat celý text, pošlete alespoň ukázku a předpokládanou délku celého textu. Dále mi prosím dejte vědět, jak rychle potřebujete překlad zhotovit a případné další požadavky. Teprve na základě těchto informací Vám mohu sdělit konkrétní závaznou cenu.

Cena závisí na různých faktorech, například na obtížnosti textu nebo požadované rychlosti odevzdání. Jednotková cena za překlad může být nižší v případě, že jde o nenáročný text, text má mnoho opakujících se pasáží, objem zakázky je dostatečně velký, na zpracování zakázky je dostatek času a podobně.

Jednotkovou cenu může naopak zvýšit velmi krátká délka textu, výskyt mnoha odborných termínů, požadavek na urgentní zpracování, překlad ze špatně čitelného textu, překlad ze zvukového zdroje nebo třeba požadavek na grafickou úpravu obrázků při nahrazování původních textů.

Výhodou pro koncové zákazníky je, že nejsem plátcem DPH. Mé ceny jsou tedy konečné a není třeba k nim přičítat daň z přidané hodnoty.