Translate-to-Czech

Ing. Petr Bajer - anglicko-české
odborné i obecné překlady


English

Warpová perspektiva

Článek z odborného počítačového časopisu Bajt. Vlevo anglický originál z časopisu Byte číslo 3 z roku 1995, vpravo článek přeložený do češtiny, který vyšel v české verzi stejného čísla. Kliknutím na obrázek ho můžete zvětšit.